Enneagram in business

Het Enneagram biedt een herkenbare weg tot zelfkennis en dus zelfmanagement. Het bestaat uit een beschrijving van negen persoonlijkheidstypen die voor ieder mens van toepassing zijn. Inzicht in de motieven en drijfveren van ons type laat zien welke huidige en potentiële kwaliteiten gerichter kunnen worden ingezet.

Opbrengst van Enneagram in business:
Vitaler in het werk staan, eigen competenties versterkend, effectiever leiding geven en ontvangen, meer vanuit de eigen kracht, competenties en essentie in relatie staan tot anderen.
De match tussen jouw stijl en de organisatieprocessen en hoe daarmee om te gaan, zal verhelderd worden met als resultaat voor de business:

  • Versterking van de competenties
  • Vitale veranderingskracht
  • Doelmatiger handelende teamleden in business projecten
  • Energieke en gemotiveerde teams.
  • Effectievere werkprocessen

Persoonlijk Leiderschap en Effectieve Teams
Communicatie patronen, overleg situaties, teamsamenwerking, strategische keuzes, vernieuwen, creativiteit kortom op alle werkterreinen waar menselijke interactie, motivatie en kennis een rol spelen.
Inzicht in het Enneagram en kennis over het eigen type zullen bijdragen tot het activeren van talenten en versterking van de competenties.
Training Persoonlijk Leiderschap in Teams

 


InnovatieCirkel©
De Enneagram InnovatieCirkel© is een methodische ondersteuning van vernieuwings- en veranderingsprocessen, waarbij individuele competenties van doorslaggevende betekenis zijn voor succes.
lees verder

©2002-2005 Albert Kamphuis