Jaartraining Persoonlijk Meesterschap

Doelgroep
Zowel voor individuele ontwikkeling als professionele ontwikkeling van managers, therapeuten, trainers, leidinggevenden, coaches, docenten en hulpverleners:

 • die hun talenten beter willen benutten
 • die hun professionaliteit een slag verder willen brengen
 • die hun communicatievaardigheden willen verbeteren
 • die het eigen gedrag in samenwerken effectiever willen maken
 • die meer bewust hun persoonlijke handelen willen verbeteren
 • die hun leiderschapsstijl effectiever willen maken


Opbrengst

 • Doelmatiger handelen in je werk
 • Je talenten beter in kunnen zetten
 • Verdieping van je persoonlijke relaties
 • Meer vitaal in het leven staan
 • Inzicht in je motieven en drijfveren
 • Opruiming van je valkuilen en blokkades

Persoonlijk Meesterschap, in balans met jezelf en met anderen, maar wat betekent dat?

Weten wie je bent en weten hoe anderen je zien: door je grenzen en identiteit ben je in staat beter in verbinding te gaan met anderen en met je omgeving
de eigen autonomie ervaren en die van anderen respecteren: ieder ander is in staat zijn eigen leven vorm te geven
de ander willen zien in het grotere geheel en mensen samenbrengen: mensen hebben hun eigen talenten om de invulling van hun leven te beïnvloeden
nieuwsgierigheid, overzicht en dialoog; anderen uitnodigen mee te denken, zelf te denken
jouw talenten inzetten en daarmee je vaardigheden vergrotend ten dienste van je omgeving: ontmoeting op essentie als drijfveer van het handelen creëert welvaart
je realiseren dat we met elkaar het geheel uitmaken en wat jouw rol en bijdrage daarin is: iedereen markeert zijn plek en verbindt zich met zijn omgeving
in gesprek gaan vanuit de eigen essentie als schakel in het grotere geheel, wetend dat ieder mens zijn talenten kan integreren voor persoonlijke groei en welzijn voor iedereen

Met de jaartraining gaan we onszelf verder ontwikkelen, ons bewustzijn vergroten en eraan werken om verder uit de ban van ons ego te komen. We komen losser van het automatisme van ons type en brengen onze talenten tot bloei, op het werk en in onze relaties, in ons leven.

De aanpak
We verwachten ook nu weer dat je erin wilt stappen, dat je nieuwsgierig en openhartig bent. Onze werkwijze is gevarieerd. We werken individueel, in tweetallen en als groep. We werken met voorbeelden uit je eigen (werk)leven. We kijken naar de dieperliggende aspecten van je persoonlijkheidstype, naar je psychologische ontwikkelingsniveau, naar je levenslijn met de successen en problemen, we onderzoeken je spirituele weg, de mate waarin je in je bewustzijn , in het NU kunt zijn en oefenen daarmee. We lopen op de lijnen van het Enneagram model om je plek en beweging te registreren van je eigen ontwikkelingswens, we werken met visualisaties en diverse helingsmogelijkheden, kortom we werken met een variëteit aan oefeningen. We vragen je het ervaren en geoefende gedrag thuis en op het werk direct toe te passen.

Wij bieden intervisie via jouw dagboek op onze internet site. De begeleiders zijn je levenscoach gedurende deze periode

 • Daarnaast is er individuele coaching door de begeleiders mogelijk tijdens het jaar om je ontwikkeling een extra impuls te kunnen geven
 • Gedurende het jaar geven we individuele, op maat gemaakte adviezen om tussen de maandelijke bijeenkomsten door bepaalde activiteiten te ondernemen
 • Individuele therapie sessies als aparte ondersteuning door Marjoleine op afspraak
 • Huiswerkgroepen zijn ook mogelijk als daar belangstelling voor is
 • Bij voldoende belangstelling lassen we extra professioneel gerichte themadagen in

Organisatie en kosten

De Jaartraining Persoonlijk Meesterschap 20e leergang vindt plaats in Eindhoven op 10 zaterdagen van 10.00-16.00 uur. Ontvangst vanaf 09.30 u.

Data Jaartraining voorjaar 2021/2022:
Data nog niet bekend

PLAATS: Eindhoven of utrecht

PRIJS:
10 dagen: Voor zakelijke deelnemers: zie innovatiecirkel.nu
vooraf over te maken op ABN-AMRO Eindhoven nr. 52.10.05.795 t.n.v. A. Kamphuis met vermelding Jaartraining 15e leergang. : De na dit jaar doorgaande groep wordt op maat voorzien van een programma, mede op basis van de wensen en de Enneagram types van de deelnemers. Vanuit de herkenning en acceptatie van het eigen basistype zijn er ook individuele coachingstrajecten mogelijk en vervolgtrainingen voor talentontwikkeling, zoals De Leiderschapsroute en de InnovatieCirkel Coach licentie.

De ontvangst van je deelname bijdrage geldt als definitieve inschrijving, in volgorde van binnenkomst. Maximaal 12 deelnemers.

Particuliere deelnemers prijs in overleg.
Voor aanvullende coaching en counselingsessies privé € 80,-(incl BTW) en zakelijk € 125,- (excl. BTW)
Enneagram type bepalings-interview te Eindhoven (of online) € 75,--(incl BTW)

Het is mogelijk een vrijblijvende afspraak te maken voor meer informatie of om verdere invulling te bespreken.

INSCHRIJVEN: Voor deelname, een toelichtend gesprek of inlichtingen

Albert Kamphuis
Tel. 06 53163760
E-mail: albert@innovatiecirkel.nu

De trainers zijn Albert Kamphuis en Marjoleine Kamphuis-Eekhout. Zie voor achtergronden van de trainers onder CONTACT.

Vervolg: De na dit jaar doorgaande groep wordt op maat voorzien van een programma, mede op basis van de wensen en de Enneagram types van de deelnemers. Vanuit de herkenning en acceptatie van het eigen basistype zijn er ook individuele coachingstrajecten mogelijk en vervolgtrainingen voor talentontwikkeling, zoals De Leiderschapsroute en de InnovatieCirkel Coach licentie.
Bijvoorbeeld deelnemen aan het weekend Leven vanuit je Hart.