WERKGROEP PEUTER-KLEUTER TIJD
EIGEN IDENTITEIT, NIEUWSGIERIGHEID, VOELEN EN ONTPLOOIING

In deze groep werken we aan de problemen die ontstaan zijn in de tweede ontwikkelingsfase, de late peutertijd en kleutertijd.
In de late peuter periode is het de bedoeling dat je stap voor stap een begin maakt met je leren los te maken van je ouders. Je wil alles zelf doen en zegt nee. Je moet je gaan verzetten om je los te kunnen maken. Door uitproberen van kracht en macht, ga je ontdekken wie je bent. Je krijgt woedeaanvallen wanneer je je zin niet krijgt. Je moet leren dat je niet altijd je zin krijgt en dat er consequenties aan gedrag zijn.
Je hebt ouders nodig die op een gezonde wijze emoties kunnen uiten en conflicten goed kunnen oplossen, die er altijd voor je zijn, ook al zijn ze boos op je, die laten zien dat niemand volmaakt is en dat dat niet erg is, dat iedereen fouten mag maken en dat iedereen tegenstrijdigheden in zich kent, die jou niet uitlachen of kleineren.
In de kleutertijd stel je veel vragen en wil je weten wie je bent, welke identiteit je bent en wat je wil doen in het leven. Je bent nog erg op jezelf gericht en je probeert uit wat voor macht je hebt op de wereld om je heen. Fantasie en werkelijkheid zijn nog niet van elkaar gescheiden. Je onderzoekt en je bent nieuwsgierig ook naar je eigen lichaam, je bootst de volwassenen na.
Het is de periode voor het krijgen van een gevoel van eigenwaarde, dat je in principe goed bent, al maak je soms fouten, dat je liefde waard bent. .
Je hebt ouders nodig die een goed voorbeeld geven van een intieme relatie, die luisteren en vragen beantwoorden,en die model voor je willen staan, je vader het manlijk rolmodel, je moeder, het vrouwelijk rolmodel. Je hebt ouders nodig die zich niet schamen voor hun lichaam en seksualiteit en jouw nieuwsgierigheid stimuleren en je niet belachelijk maken of voor schut zetten.

HET WERK
Een belangrijke leidraad is het boek ‘Als koesteren hoop betekent’ van John Bradshaw en ‘Het Innerlijk Kind Werkboek’ van Cathryn Taylor. We gebruiken o.a. ervaringsgerichte oefeningen uit deze boeken om per ontwikkelingsfase wonden uit het verleden op een veilige manier te helen waardoor je op den duur in staat bent om in het nu beter op situaties te kunnen reageren. Denk daarbij aan nee kunnen zeggen, weten wie je bent, voor jezelf op kunnen komen, je sterke en zwakke kanten kunnen accepteren.
Andere werkvormen zijn: tweede en derde chakra oefeningen, geleide meditaties en visualisaties, ervaringsgerichte gesprekken en kunstzinnige expressie.

Een belangrijk element is ook het herkennen van afweermechanismen die in de kindertijd zijn ontstaan om pijnlijke momenten niet te voelen. Als je klein bent zijn deze afweermechanismen je redding om te overleven, maar als volwassene blijf je ze haast 'automatisch' gebruiken.

TIJD EN DATA
PEUTER-KLEUTER WERKGROEP: data 2019 in overleg
PLAATS: Nuenen

KOSTEN:
Voor de Peuter-Kleuter WERKGROEP: Euro 130,-- ,
Van te voren te betalen op rekening ABN-Amro nr. 57.85.59.668 t.n.v. therapiepraktijk, te Eindhoven of, na overleg, in delen.
Voor opgave of inlichtingen:
Marjoleine Kamphuis-Eekhout (zie ook onder Contact)
Tel.  06-40515796
E-mail: marjoleine@therapiepraktijk.net
TERUG

Als ouders een kind (onbedoeld) niet voldoende ondersteunen in deze periode, kunnen er later problemen zijn ontstaan zoals:

o Moeite met grenzen
o Woede aanvallen
o Heel kritisch naar anderen en zichzelf
o Het niet kunnen genieten van succes
o Gierigheid met geld, liefde, gevoel
o Identiteitsproblemen
o Sterk verantwoordelijkheidsgevoel voor gedrag van anderen
o Schuldig voelen over seksualiteit
o Schaamte gevoelens
o Generen voor eigen lichaam
o Onverdraagzaamheid
o Drang tot perfectionisme

De eerste stap bij het terugvinden van de gewonde peuter en kleuter-in-je, is nagaan wat er vroeger met jou gebeurd is en welk effect dat op jou heeft gehad, waar jij nu nog last van hebt.

Stapje voor stapje gaan we aan het werk om dit gewonde innerlijk kind te troosten en te helen, zodat het alsnog, maar nu met behulp van de volwassene die je nu bent geworden, kan krijgen wat het vroeger heeft gemist