HEEL HET KIND IN JE

INNERLIJK KIND WERKGROEP 1: De Basis
VEILIGHEID EN VERTROUWEN, AUTONOMIE EN WILSKRACHT

TIJD EN DATA:
BASISWERKGROEP I: data in overleg

Nuenen
KOSTEN VOOR DE CURSUS; 150,- (IN OVERLEG IN DELEN TE BETALEN)

In deze werkgroep werken we aan de problemen die ontstaan zijn in de eerste ontwikkelingsfase, de babytijd en de vroege peutertijd.
Als baby heb je nodig dat je een lichamelijke en emotionele band kan aangaan met degene die voor je zorgt. Door deze band kan je vertrouwen in anderen opbouwen. .
In deze prille periode is het van belang dat er altijd iemand voor je is en dat je het gevoel krijgt dat je in alle opzichten wordt geaccepteerd en dat jouw behoeften serieus worden genomen. Je had een liefdevolle, veilige wereld nodig waarin je werd gekoesterd en geknuffeld.
Toen je een kleine peuter was ging je dingen ontdekken, ging je dingen aanvoelen en doen, begon de zoektocht naar onafhankelijkheid. Je had standvastige en geduldige ouders om je heen nodig die de omgeving veilig voor je maakten, die je stimuleerden om dingen op jouw eigen manier te doen, die steunden en gezonde grenzen aangaven zodat je wilskracht kon ontwikkelen, die nodig is om het evenwicht tussen (letterlijk en figuurlijk) vasthouden en loslaten te leren en om grenzen naar anderen en naar jezelf te kunnen stellen.

HET WERK
We werken in een kleine groep van ongeveer vier tot zes deelnemers. Een belangrijke leidraad is het boek ‘Als koesteren hoop betekent’ van John Bradshaw en ‘Het Innerlijk Kind Werkboek’ van Cathryn Taylor. We gebruiken o.a. ervaringsgerichte oefeningen uit deze boeken om per ontwikkelingsfase wonden uit het verleden op een veilige manier te helen waardoor je op den duur in staat bent om in het nu beter op situaties te kunnen reageren. Denk daarbij aan meer vertrouwen in jezelf en anderen, toelaten van intimiteit, je veilig voelen in de wereld, hoe je met liefde en aandacht om kunt gaan.
Andere werkvormen zijn: o.a. een dagboek bij houden, eerste en tweede chakra oefeningen, geleide meditaties en visualisaties, ervaringsgerichte gesprekken en kunstzinnige expressie.

Een belangrijk element is ook het herkennen van afweermechanismen die in de kindertijd zijn ontstaan om pijnlijke momenten niet te voelen. Als je klein bent zijn deze afweermechanismen je redding om te overleven, maar als volwassene blijf je ze haast 'automatisch' gebruiken.

TERUG

Als ouders een kind (onbedoeld) niet voldoende ondersteunen in deze periode, kunnen er later problemen zijn ontstaan zoals:

o Moeite met spontaan te reageren
o Moeilijkheden met grenzen
o Geen nee durven zeggen
o Angst voor intimiteit
o Niet durven vertrouwen op je eigen instincten
o Anderen wantrouwen of juist te naïef zijn
o Angst in de steek te worden gelaten
o Problemen met het geven of ontvangen van veiligheid en warmte
o Geen nieuwe ervaringen willen, durven opdoen
o Conflicten vermijden
o Allerlei verslavingen aan eten, drank, drugs

De eerste stap bij het terugvinden EN helen van de gewonde baby en peuter-in-je, is nagaan wat er vroeger met jou gebeurd is en welk effect dat op jou heeft gehad, waar jij nu nog last van hebt.

Stapje voor stapje gaan we aan het werk om dit gewonde innerlijk kind te troosten en te helen, zodat het alsnog, maar nu met behulp van de volwassene die je nu bent geworden, kan krijgen wat het vroeger heeft gemist