INNERLIJK KIND WERKGROEPEN
Heel het kind in je

WERKGROEP I: De Basis: Werken met het kind in je,
VEILIGHEID EN VERTROUWEN, AUTONOMIE EN WILSKRACHT
In deze werkgroep werken we aan de problemen die ontstaan zijn in de eerste ontwikkelingsfase, de babytijd en de vroege peutertijd.
Als baby heb je nodig dat je een lichamelijke en emotionele band kan aangaan met degene die voor je zorgt. Door deze band kan je vertrouwen in anderen opbouwen.
In deze prille periode is het van belang dat er altijd iemand voor je is en dat je het gevoel krijgt dat je in alle opzichten wordt geaccepteerd en dat jouw behoeften serieus worden genomen. Je had een liefdevolle, veilige wereld nodig waarin je werd gekoesterd en geknuffeld.
In de basis groep werken we aan:
- Vertrouwen in jezelf en anderen
- Angst voor intimiteit
- Je veilig voelen in de wereld
- Hoe je met liefde en aandacht omgaat
Lees verder, klik voor meer informatie op Het kind in je

WERKGROEP II: PEUTER-KLEUTER TIJD
In deze werkgroep werken we aan de problemen die ontstaan zijn in de tweede ontwikkelingsfase, de peutertijd en kleutertijd.
In de peuter periode maak je een begin met je los te maken van je ouders. Je wil alles zelf doen en zegt nee. Je moet je gaan verzetten om je los te kunnen maken. Door uitproberen van kracht en macht, ga je ontdekken wie je bent. Je krijgt woedeaanvallen wanneer je je zin niet krijgt. Je moet leren dat je niet altijd je zin krijgt en dat er consequenties aan gedrag zijn.
- Eigen identiteit
- Nieuwsgierigheid
- Voelen
- Ontplooing
Bij de kleutertijd gaat het om thema`s rond nieuwsgierigheid, hoe je met kritiek omgaat en schaamtegevoelens.
Lees verder, klik voor meer informatie op peuter kleutertijd

TIJD EN DATA:

BASISWERKGROEP I: 6 woensdagochtenden van 10.00-12.30
Data in 2019 nog niet bekend

 PEUTER-KLEUTER WERKGROEP: 5 vrijdagmiddagen van 15.30-18.00
data in 2019 nog niet bekend

Enkele reacties van cursisten die aan een groep deel genomen hebben:


"Ik reageer anders op situaties, ik ben minder bang".


"Ik ben zorgzamer voor mezelf en voor anderen".


"Ik voel me minder alleen".


"Ik vraag vaker hulp, ik hoef niet altijd sterk te zijn".