Uitleg Enneagram-typetest

Het bijzondere aan het Enneagram is dat het uitgaat van de motivatie bij mensen en niet van het gedrag. Waarom doet u iets? Wat is uw innerlijke drijfveer? Kennis van onze typologie stelt ons in staat beter zicht te krijgen op persoonlijke drijfveren en gedragingen en geeft inzicht in de wijze waarop de kwaliteiten die bij ons type horen gerichter kunnen worden ingezet.

Uw antwoorden kunnen u helpen uw eigen enneagramtype te ontdekken. Het Enneagramtype vertelt u iets over uw gedrag, uw sterke en zwakke punten, uw drijfveren en uw valkuilen. Het enneagram leert u dingen over anderen en hoe de diverse typen zich tot elkaar verhouden.

Deze test bestaat uit 45 vragen en duurt ongeveer 15 minuten. Deze test heeft geen foute of goede antwoorden. Beantwoord alle vragen zo eerlijk mogelijk. Sla geen vragen over. Kies altijd één van de twee mogelijkheden. Als u het met geen van beide eens bent kies dan de minst slechte. Succes!

Klik hier om door te gaan naar de test